Učenie 10.02.2019

"Útek od utrpenia je utrpením. " Sri Amma

Nikdy nepoznáme skutočné utrpenie. Utrpenie je psychologická bolesť a mizéria. Nikdy sme sa mu nepostavili čelom (nekonfrontovali ho). Ak by sme mu čelili, skončilo by transformáciou a posunom vo vnímaní. Ale my nestále utekáme, unikáme a predpokladáme, že tento únik alebo odklad utrpenia je veľkým utrpením. Utrpenie je ilúziou. Bolesť je skutočná. Prežite ho naplno až kým vás nedostane do radosti. Radosť a mier sú jeho ovocím.