Ekam svetový festival mieru

So všetkou úctou si vás dovoľujem pozvať na výnimočnú celosvetovú udalosť, Ekam svetový festival mieru.

Ako trénerka O&O Akademie som sa prihlásila do výnimočného, veľkolepého celosvetového projektu EKAM SVETOVÝ FESTIVAL MIERU, ktorého zámerom je vedomie mieru pre ľudstvo. Mier v každom jedincovi, mier v rodine, mier v spoločnosti, mier na pracoviskách, mier vo svete.



Cieľom je navodiť mier vo vnútri každého zúčastneného človeka, čím sa prebudí do mierového aspektu svojho vedomia. Pôjde o moment, kedy tisíce ľudí na planéte budú spoločne meditovať, aby priniesli masívny posun v ľudskom vedomí mieru. Svetový mierový festival sa uskutoční v dňoch od 10.08.2018 až 19.8.2018 v posvätnom chráme EKAM – bude tam 5000 meditujúcich ľudí. Festival vyvrcholí 19.08.2018, kedy sa energia týchto ľudí spojí s ďalšími 7000 mierovými silovými bodmi po celom svete, kde v jednom bode naraz má byť spolu 49 ľudí. To je 343 000 ľudí naraz meditujúcich po celom svete.

Každý, kto sa zúčastní, bude ďalej niesť vedomie mieru do svojich rodín, komunít a do sveta. To sa prejaví ako väčšia láskavosť, väčšia harmónia a väčší poriadok v našom svete. Na tejto akcii všetci dostaneme dar - prebudenie do vedomia mieru.

Ak to tak cítiš, si s láskou pozvaný pridať sa k nám v Bratislave, 19.08.2018 od 11:00 do 14:00 - adresa bude dodatočne upresnená.


Prihlásiť sa môžeš na stellasemjanova@gmail.com alebo telefonicky na 0910 485 406.