Šri Bhagavan: Rok 2012 a čo ďalej?

Drahý Bhagavane, 21.prosince 2012 jsme v Chrámu Jednoty oslavovali začátek nové doby. Mnozí z nás měli představu, že problémy a katastrofy ve světě skončí. Ale stále zažíváme povodně, požáry a korupci ve světě. Kdy můžeme čekat, že takové věci skončí a co dalšího můžeme udělat, abychom tomu pomohli?
SRI BHAGAVAN: Tyto problémy skončí, jakmile bude lidstvo transformováno. A nejjednodušší způsob jak se transformovat je spolupracovat s vaším Božstvím a požádat vaše Božství, aby vás transformovalo. Vaše Božství vás okamžitě transformuje. Jak bude víc a víc lidí transformováno, uvidíte všechny tyto problémy a katastrofy pomalu ustupovat, protože jsme to my, kdo vytváří tyto problémy. Náš vnitřní stav a naše nízká úroveň vědomí je to, co vytváří všechny tyto problémy. Když se změníme uvnitř a staneme se šťastnými lidmi, všechny tyto problémy pomalu zmizí.