Šri Bhagavan: Ako môžem ukončiť svoje utrpenie?

SRI BHAGAVAN: Utrpení není v situaci, ve skutečnosti ale ve způsobu jak vnímáme tuto skutečnost. Dnes se ve světě běžně věří v to, že můžeme transformovat situaci tím, že ji změníme. Nazývá se to situační obsah. Myslíme si, že když změníme obsah, tak nás to učiní šťastnými. Ale ve skutečnosti tato situace nemá nic společného s vaším štěstím nebo vaším smutkem. Je to ve způsobu jak se díváte na situaci – ve způsobu, jak vnímáte situaci.

Velmi často pokud se stane něco, co jste neočekávali, co se vám nelíbí nebo co neoceňujete, situace už je dávno pryč ale vy si ji stále nesete uvnitř vás. Stále se ptáte: „Proč? Proč se to stalo mně? Co jsem mohl udělat jinak?“ A snažíte se nabídnout spoustu vysvětlení, proč se vám to přihodilo.

Vidíte, utrpení není způsobeno situací samotnou, ale vašimi otázkami ohledně této situace, vaší neschopností tuto situaci přijmout, a všemi důvody, o kterých si myslíte, že jsou příčinou, že se vám tato situace stala. Je nemožné v současném stavu světa a s veškerou tou karmou, aby člověk byl úplně bez problémů.

Problémy prostě tady jsou pro kohokoliv a každého –ať je bohatý nebo chudý, vzdělaný nebo nevzdělaný nebo z jakékoliv třídy nebo místa. Problémy tady mohou být, ale není žádný důvod, aby člověk trpěl, protože tato situace- tento problém- ve své podstatě neobsahuje žádné utrpení. Až dosáhnete úrovně vědomí, kdy budete schopni plně přijmout situace v životě takže budete žít (živi) v situaci nezávisle na tom, jaká situace to je, budete šťastni.

Prožitek Jednoty (Oneness) vám může pomoci dosáhnout této úrovně. Ježíš Kristus cítil obrovskou lásku a soucit. Budha byl ve stavu nesmírného míru a klidu, protože jeho mozek byl nastavený/napojený jinak. Pokud chcete cítit ten mír, pokud chcete cítit tu lásku, je to možné pokud se stanou změny v šedé kůře vašeho mozku. Pak je pro vás možné zažít tu lásku, ten mír. To je to, co prožitek Jednoty (Oneness) dělá.


Ohledně prožitku Jednoty (Oneness) se toho nedá moc vysvětlit, protože to není technika. Je to čin Milosti. Pokud je dán prožitek jednoty, stanou se neurobiologické změny, které vedou k lásce, míru, blaženosti – cokoliv, co ve skutečnosti hledáte, včetně ukončení utrpení.

Probuzení nebo jakkoliv chcete nazývat tento stav, není psychologický proces. Je to biologický proces. Pokud by to byl psychologický proces, pak nepochybně praktikováním nějaké techniky by bylo možné ho dosáhnout. Jelikož to není psychologický proces, není možné ho dosáhnout s použitím nějakého učení nebo techniky.

Neexistuje jednotná definice pro probuzení, ale způsob jakým my rozumíme probuzení je, že to je stav, ve kterém všechno utrpení končí – všechno psychologické utrpení a všechno existenciální utrpení. Žijete svůj život bez pocitu izolace. Cítíte se částí všeho, cítíte všechno jako část vás. Je tam prožitek propojenosti a necítíte se odděleni od ostatních. Takže pokud my mluvíme o probuzení, mluvíme o této zkušenosti, kdy všechno rozdělení vnitřně skončí, kdy pocit odděleného bytí je pryč. Pokud je dán prožitek jednoty najdete to, co jste hledali, cokoliv to je.