Šri Bhagavan: Čo je láska?

Co přesně je láska?


SRI BHAGAVAN: Láska, o které mluvíme, není emoce, ani nějaká síla, jak vy říkáte. Není to žádná z těchto věcí. O této lásce se nedá hovořit. Můžeme vám říci, co to není. Láska rodiče k dítěti není tato láska. Láska mezi mužem a ženou není tato láska. Vaše láska k vašim přátelům není tato láska. Není to připoutanost, není to majetnictví, není to starost (o někoho), není to péče, není to nic z těchto věcí.


Je to hmota/látka, ze které je stvořen tento vesmír. Je to vaše pravá podstata. Je to to, co je zde. Pokud jdete hlouběji a hlouběji do skutečnosti, co tam je, je prázdnota. Je to všechno prázdnota. Tato prázdnota je láska. To je ta láska, o které mluvíme.Musí to být zažito. V první řadě musíte být osvícení, v druhé řadě božská bytost musí vstoupit do vás, pouze pak budete vědět, co to je. Jinak je to mimo vaše porozumění. My neodmítáme lásku, kterou teď prožíváte. Tento druh lásky je naprosto v pořádku.

To, co říkáme je, tato „láska“ nemá žádnou příčinu/důvod. Pokud uvidíte někoho, bude tam tato „láska“. Pokud uvidíte mravence, bude tam tato „láska“. Není žádný důvod pro tuto „lásku“. Pro lásku, kterou znáte, musí být důvod. Musí to být vaše dítě, manželka, přítel, potom je tam láska. Na druhé straně, pokud zažijete Lásku bez důvodu/příčiny, jste v Jednotě. Nejste už odděleni od psa, malomocného, žebráka nebo bohatého, nikdo není oddělený od vás. Je tu úplná Jednota. To je láska zrozená z Jednoty. Takže nemá žádnou příčinu/důvod.