Zjednoťte telo, myseľ a ducha

Už 08.04.2017 bude možnosť v centre Joga radosti sa dôkladne oboznámiť so základmi jogy, dychom a ďalšími zaujímavými aktivitami.