Jedna z najsilnejších mantier novej doby

MOOLA MANTRA

Om Shreem Sarveshwaraaya Namaha Om Shreem Param Jyotiyshe Namaha Om Shreem Param Premaaya Namaha Om Shreem Param Kaarunyaaya Namaha Om Shreem Param Pavitraaya Namaha

výslovnosť: óm šrím sarvéšvaráje namaha óm šrím param džótyše namaha óm šrím param prémáje namaha óm šrím param kárunjáje namaha óm šrím param pavitráje namaha

význam: poklona (pozdravy) Všemu, co je poklona (pozdravy) Nejvyššímu Světlu poklona (pozdravy) Nejvyšší Lásce poklona (pozdravy) Nejvyššímu Soucitu poklona (pozdravy) Svrchovaně Posvátnému