LIEČIVÁ SILA DÝCHANIA

Táto terapia pomáha v ťažkých situáciách, ako sú telesné choroby (bolesti, astma, migrény, epilepsie atď.), stres a depresie, strach a úzkosti, pocity životného nenaplnenia, nízke sebavedomie a sebaúcta, partnerské a vzťahové problémy, profesijné neúspechy… Mnohé z týchto problémov majú pôvod v traumatickom zážitku, vysoko stresových situáciách, počas ktorých je narušený prirodzený rytmus dýchania, a tým aj obehu energie. Nepríjemné zážitky sa snažíme vytesniť alebo potlačiť a tie potom vytvárajú v tele bloky, ktoré bránia prirodzenému toku energie.

Vedomým energetickým dýchaním môžeme tieto udalosti aj spätne vyriešiť a prijať, integrovať do svojho života, a tak ich zbaviť ich pretrvávajúceho negatívneho vplyvu. Prijatím sa uvoľní stagnujúca energia, ktorá do nášho života prinesie radostný pocit a prispeje k väčšej otvorenosti, tvorivosti a chuti do života.

Vedomé dýchanie je spôsob, ako sa prepojiť so svojím telom a jeho živosťou a radosťou, ako objaviť svoju vnútornú silu a energiu, ako žiť život podľa svojich prianí a predstáv. Správny spôsob dýchania je pre zdravý život rovnako dôležitý ako zdravá životospráva, pravidelné cvičenie a zdravá strava. Podporuje vedomé a prospešné dýchanie aj v každodennom živote. Jedno sedenie trvá približne 90 minút. Dýchanie prebieha v ľahu na podložke.

Dýchajúci sa celkovo upokojí, ponára sa do stavu hlbšej relaxácie a väčšinou zažíva veľmi príjemné pocity uvoľnenia, radosti, prílivu energie a celkovej živosti. Po skončení dýchania prichádza chvíľa na integráciu, teda čas, kedy klient reflektuje svoje skúsenosti a zážitky z dýchania. Cíti sa ľahko, pokojne a radostne a často má v týchto chvíľach jasný vhľad do situácií, ktoré sa predtým zdali zložité a problematické.

Ďalšie sedenie prichádza zvyčajne po jednom až dvoch týždňoch, vyplnených samostatným cvičením; po desiatich sedeniach je klient už väčšinou pripravený vykonávať vedomé dýchanie sám, podľa potreby alebo pravidelne.  

Po terapii do nášho života prichádza pocit  radosti, jasnosť v riešení životných situácií, pocit väčšej otvorenosti, tvorivosti, celkovej energie a chuti do života.

 

Teším sa na vás, želám vám naplnenie sa novými  pocitmi do života.

Ste s láskou vítaní.