Kundalini

KUNDALINI JOGA AKO CESTA K OSOBNÉMU ROZVOJU

Kundalini jóga používa mantry, cvičenie v kombinácii so správnym dýchaním, relaxáciu a meditáciu. Je to systém, ktorý zapracujete do svojho života a on začne pracovať za Vás. Ide o hygienu DUŠE, ktorá začne smerovať postupne Váš život k prirodzenosti, k odstraňovaniu VZORCOV, k tomu, čo skutočne potrebujete. 1000cky rokov bola táto posvätná veda uchovávaná v tajnosti a predávaná iba ústne- až do roku 1969, kedy ju Yogi Bhajan, majster Kundalini jógy, začal vyučovať verejne.

Prečo si vybrať práve Kundalini jogu?

V Kundalini joge môžeme nájsť cvičenia vhodné pre akúkoľvek vekovú skupinu, pre ľudí so zdravotnými obmedzeniami, pre ľudí v rôznych životných situáciách. Jej záber je veľmi široký tak z hľadiska prvkov používaných na hodinách (dychové cvičenia, fyzické cviky statické aj dynamické, spev mantier, meditácie, relaxácie, celestiálnu komunikáciu, afirmácie), ako aj z hľadiska tém, na ktorých môžete pomocou Kundalini jogy pracovať. Každá hodina je zameraná na určitú tému a uplatní sa tu takmer vždy väčšina z vyššie uvedených prvkov.

Pokroky dosahované pri pravidelnom cvičení Kundalini jogy spravidla prichádzajú podstatne rýchlejšie ako pri praktikovaní iných druhov jogy. Vďaka svojmu celostnému zameraniu na telo, myseľ a dušu môže osloviť rôzne zameraných praktikujúcich ľudí, ktorí uprednostňujú rozdielne cesty k harmónii a jednote. Je to systém veľmi silný, ku ktorému je zároveň potrebné pristupovať s pokorou a rešpektom.

Najvyšším cieľom Kundalini jogy je ale nadviazanie kontaktu s Vyšším Ja, s tým, čo nás presahuje, aby sme dokázali mať nadhľad nad “malichernosťami” každodenného života, neutápali sa v konfliktoch so svojim Egom a ostatnými a aby sme dokázali slúžiť ostatným v napĺňaní ich poslania.

 

 

 

Kundalini joga je uceleným súborom veľmi účinných techník, ktoré boli v krajine svojho pôvodu, v Indii, tisícročia odovzdávané len z učiteľa na žiaka. Bola to  “kráľovská joga”. Pre obyvateľov Západu ju sprístupnil Jogi Bhajan v 60-tych rokoch 20.storočia, začal ju vyučovať v Amerike, odkiaľ sa rýchlo rozšírila do Európy.

V Kundalini joge sa väčšinou stretnete s jednoduchými dynamickými cvikmi, ktoré posilňujú výdrž a sebadisciplínu, ďalej relaxačnými technikami a rôznymi druhmi meditácií na posilnenie koncentrácie, navodenie pokoja mysle a rozvoj intuície. Cviky v Kundalini joge pracujú predovšetkým na nervovom systéme, endokrinných žľazách a mozgu. Hlavným cieľom je dospieť do stavu, kedy je naplno využívaný potenciál ľudského vedomia. Hoci takmer všetky druhy jogy hovoria o spojení medzi telom, myslou a dušou, o prúdení energie a o očiste na všetkých úrovniach, v Kundalini joge sú tieto prvky ešte výraznejšie. Hlavným cieľom Kundalini jogy je prebudiť plný potenciál vedomia v jednotlivcovi. Preto je tiež známa pod názvom Joga vedomia. To sa dosiahne tým, že sa uvoľní a usmerní prúd energie, ktorá preteká energetickými centrami pozdĺž chrbtice.

 

 

 

 

Kundalini joga je  90 min zdravého fyzického cvičenia s Dychom, ktorý oživuje a uzdravuje celé telo človeka, vracia mu do života radosť a vitalitu, uvoľňuje vnútorný potenciál.


Cvičenie je založené na dynamike cvikov v súčinnosti so správnom dýchaní. Cieľom je dokonalá harmónia tela, duše, ducha.  


Dych veľmi účinne zasahuje do procesov v celom tele. Odvíja sa od neho priamo náš psychický stav i pocit celkového zdravia. Na svoj dych naopak spätne pôsobíme aj my sami – spôsobom, akým stojíme či sedíme, čomu čelíme i na čo myslíme. A keďže dýchanie hrá tak dôležitú rolu v tom, ako „v pohode“ sa cítime, je dnes jedným z najúčinnejších a najjednoduchších spôsobov, ako sa zbaviť stresu – prirodzene a bez liekov. 


Ak sa dopracujete aspoň k prvému cvičeniu, určite si Kundalini jogu zamilujete. Hneď ako začnete cvičiť kundalini jogu, pocítite ako vám telom prúdi novonadobudnutá energia. Cviky zvládne každý, aj keď sa dovtedy žiadnemu inému fyzickému cvičeniu nevenoval. Kundalini joga je vhodná pre všetkých aj pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou, pretože je možné nahradiť cviky vizualizáciou, a tým sa otvára možnosť vzostupu energie viacerým. 

 

Na fyzickej úrovni sa účinky prejavia celkovým zvýšením sily, flexibility alebo napr. aj zlepšením trávenia a imunity, stimuluje sa nervový systém, obnoví sa správna funkcia dýchacieho systému, zlepšuje sa látková výmena, obeh krvi v tele, čo prispieva k celkovému dobrému zdraviu, k zvýšenej fyzickej kondícií, vitalite, spevnenému telu, vytúženej postave, uvoľnenej mysli, šťastiu a radosti zo života. Pravidelné cvičenie Kundalini jogy má harmonizujúci vplyv na psychiku a pôsobí proti stresu.  Keďže kundalini energia prúdi pozdĺž chrbtice, cvičenia sú zamerané predovšetkým na túto časť tela. Ešte výraznejšie by mali byť účinky na psychiku, ktoré sa prejavia takmer okamžite. Prichádza pocit šťastia, lásky k sebe aj k iným, vyrovnanosť. Pri pravidelnom cvičení, ktoré si vyžaduje každý druh jogy, môžete potom pocítiť účinky i na duchovnej úrovni v podobe spojenia s vesmírnym vedomím.

 

Si s láskou vítaný v našom centre JOGA RADOSTI  či si začiatočník, alebo pokročilý. Silou skupinovej energie sú výsledky cvičenia ešte silnejšie.       

 

Nakoľko je počet miest limitovaný na 10 účastníkov,  odporúčam si zabezpečiť miesto prihlásením sa cez Kontakt.

V čom je Kundalini joga iná?

Ako vám môže Kundalini joga pomôcť?

Dôležité informácie

  • Na Kundalini jógu sa odporúča biele oblečenie (alebo svetlé) z prírodných materiálov pre zvýšenie účinkov cvičenia a pokrývka hlavy (napr. šatka/tenká čiapka) na ochranu energie.

  • Pitný režim (uzatvárateľná fľaša s vodou) je počas cvičenia dôležitý - voda je nosič energie.

  • Odporúča sa cvičiť bez ponožiek – z dôvodu reflexných bodov na chodidlách, ktoré umožňujú prúdenie energie.

  • Je dôležité nekonzumovať aspoň 2 hodiny pred cvičením, aby ste mohli použiť energiu na cvičenie namiesto trávenia.

  • Pred cvičením je vhodné navštíviť toaletu.

  • V prípade vážnych zdravotných problémov alebo užívania liekov je vhodné konzultovať účasť na cvičení s lekárom.

  • Kundalini joga sa dá praktizovať aj počas tehotenstva, či menštruácie, alebo pri rôznych fyzických limitoch.

  • Návykové látky (alkohol...) je potrebné vynechať deň pred aj po cvičení - Kundalini joga pomáha vyliečiť sa zo závislostí.

  • Aj v prípade zvýšenej únavy a depresie je Kundalini joga vhodná, pretože pomôže navrátiť sa do svojej pôvodnej sily a rovnováhy.

  • Prineste si prosím teplé ponožky (kým začneme), vankúšik na sedenie, vlastnú podložku – odporúča sa z prírodného materiálu, deku z dôvodu prikrytia sa a zachovania teploty pri relaxácii v ľahu. K svojmu miestu si môžete prisunúť stoličku v prípade potreby.

Mantry

V praxi Kundalini jogy je potrebné vždy začať naladením sa pomocou mantry.

ONG NAMO GURU DEV NAMO, ktorú zopakujeme 3krát. Znamená “Klaniam sa svojmu vlastnému ja”.  Je dôležitá z hľadiska naladenia sa na svojho vnútorného učiteľa a napojenia na energiu skupiny.

 

Po nej sa pokračuje ochrannou mantrou AD GURE NAME, DŽUGAD GURE NAME, SAT GURE NAME, SIRI GURU DEVE NAME, ktorá zaisťuje ochranu energie.


Prax Kundalini jógy ukončujeme odladením sa mantrou May the Long Time Sun Shine Upon You, All Love Surround You, And the Pure Light Within You, Guide Your Way On.

Po odmantrovaní sa uzavrie energia 3krát dlhým SAT NAM („Pravda je v nás“)