KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA

 JE ÚČINNÁ:

 • na vyváženie autonómneho nervového systému

 • na vitalizáciu orgánov a posilnenie imunitného systému

 • na nastolenie priaznivých zmien v systémoch tekutín (mozgovomiechová, kardiovaskulárna, lymfatická, bunečná)

 • na podporu prúdenia tekutín

 • na vyváženie pravej a ľavej mozgovej hemisféry

 • na odstránenie napätia v organizme, systéme kostí a svalstva

 • na uvoľnenie blokád vzniknutých následkom tráum, úrazov a citových zranení

 • pri chronických bolestiach, bolestiach chrbtice, skolióze

 • pri reštrikcii kraniálnych nervov, bolestiach hlavy, závratoch

 • pri astme, bronchitíde, sinusitíde

 • pri dysfunkcii čeľusti, pri ochrnutiach tváre, pri zubných problémoch

 • pri poruchách učenia sa, sústredenia, pozornosti, dyslexie

 • pri hyperaktivite

 • pri poruchách príjmu potravy

 • pri detskej mozgovej obrne

 • v obdobiach stresu (rozptyľuje negatívne dopady stresu)

 • v obdobiach depresie, po šoku i pri nespavosti

 • ako doplnok poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencie

 • ako príprava na pôrod, popôrodná starostlivosť

Prečo je kraniosakrálna terapia dôležitá?

Ak chceš niečo urobiť pre svoje zdravie a zároveň si pritom oddýchnuť, si s láskou pozvaný na túto jedinečnú terapiu, ktorá má aj preventívny charakter.​