PRIEBEH KRANIOSAKRÁLNEJ TERAPIE

KSS je charakteristický rytmickou pohybovou aktivitou, ktorá pretrváva celý život, cykly 6-12 za minútu sa odvíjajú v dvoch pohybových fázach – flexia a extenzia. Palpačne (dotykom) je možné zachytiť ho na lebke, krížovej kosti, tiež na periférnych fasciách cez pohmat členkov, zápästia, ramien. Reštrikcie v KSS môžu byť výsledkom zápalov, somatických dysfunkcií a zranení.

 

KSS predstavuje vnútorne prostredie pre vývoj, rast a funkčné schopnosti mozgu a miechy od embryonálneho vývoja až do smrti. Rytmus vypovedá o javoch vo vnútri organizmu, o stave vnútorných orgánov.


Je úzko spojený, ovplyvňuje a je ovplyvňovaný nervovým, svalovým, kardiovaskulárnym, lymfatickým, endokrinným a respiračným systémom. 

Kraniosakrálny pulz vzniká pohybom tekutiny (moku – Liquor cerebrospinalis) obklopujúcej mozog a miechu. Pleny (membrány), medzi ktorými sa táto tekutina nachádza, sú pevne pripojené na vnútornú plochu kostí v lebke (lat. cranium) a na krížovú kosť (lat. sacrum) – odtiaľ pochádza názov kraniosakrálny systém.

Dr. Wiliem G. Sutherland /1873-1954/ – osteopat, rozvinul terapiu jemných manipulácií k nastoleniu harmónie v KSS. Bol jedným z prvých západných lekárov, ktorí objavili súvislosť medzi „spontánnym vyliečením“ tzv. neriešiteľných prípadov a pochopením choroby ako učebného procesu. Chirurg John E. Upledger  doplnil jeho teóriu o fungovanie membránového systému.

Kraniosakrálna terapia je okrem iného postavená na poznaní, že fyzickému prejavu ochorenia predchádza dlhodobá disharmónia na jemnohmotnej úrovni. Pri kraniosakrálnom vyvážení dochádza k hlbokému uvoľneniu. Bolesti poľavujú, bloky a napätia v jemných tkanivách a kostiach, v oblastiach postihnutých stresom sa rozvoľňujú.

Výsledkom ošetrenia je zlepšenie vnútorného prostredia, uvoľnenie centrálneho nervového systému, prehĺbenie schopnosti  uvedomiť si sám seba, návrat k optimálnej úrovni zdravia a výkonu. Uvádza do harmónie telo, myseľ i ducha. 

Kraniosakrálna terapia podporuje telo v jeho sebakorekcii, podporuje imunitný systém a kladie dôraz na vysokú pozornosť a nehu v prístupe ku klientovi. Terapia sa vykonáva v oblečení a trvá približne hodinu.