KRANIOSAKRÁLNA

TERAPIA

Jedná sa o veľmi jemný a účinný prístup k práci s telom, ktorý spája odborné znalosti s citlivosťou a intuíciou terapeuta. Táto neinvazívna technika používa malý tlak asi 5 gramov na odstránenie reštrikcií (blokov) v kraniosakrálnom systéme /KSS/ a tak napomáha obnovovať jeho voľný pohyb. V kombinácii s inými metódami starostlivosti o zdravie bolo dokázané že terapia je klinicky efektívna pri podporovaní schopností tela liečiť sa samo.

Z odborného medicínskeho pohľadu a pragmatického hľadiska, je možné kraniosakrálnu terapiu zaradiť na rozhranie medzi alopatickú osteoterapiu (klasickú medicínu) a psychofyziologickú autoreguláciu (alternatívnu medicínu).

1/1

„Dlho som hľadal úvod do kraniosakrálnej terapie pre tých, ktorí nevedia, čo to je, alebo si myslia, že je to spojené s poraneniami chrbtice, alebo, že terapia je vhodná iba pre chorých. V skutočnosti CST predstavuje prirodzenú manuálnu terapiu, ktorá je preventívne, liečebne, psychologicky, emocionálne a rovnako tak anatomicky a somaticky zameraná.

Birgir Hilmarsson

zakladateľ a riaditeľ Upledgerového inštitútu, Island