PODSTATA JÓGY

Telo a myseľ tvoria podľa filozofie jogy neoddeliteľnú jednotu. Jogová prax podporuje talenty a schopnosti jednotlivca, aby ich mohol ďalej rozvíjať a integrovať do svojho života. Človek, ktorý pravidelne praktikuje jogu sa stáva “pánom” svojho života, je schopný ho aktívne utvárať podľa svojich potrieb, lepšie odhadovať situácie, byť iniciatívnejší a niesť zodpovednosť sám za seba. Mnohí sa púšťajú do realizácie cieľov, o ktorých doteraz len snívali. Všeobecne rastie ochota sa ďalej rozvíjať, meniť, pretože súlad s vlastnými cieľmi a predstavami posilňuje prežívanie zmysluplnosti vykonávanej činnosti a znižuje stresovú záťaž a z nej vyplývajúce zdravotné problémy.

1/1

Je to bezpečná cesta, ktorá stimuluje prirodzené možnosti tela k tomu, aby sa človek stal zdravým a harmonickým ako fyzicky, tak psychicky. Nastúpenie na cestu jogínskeho životného štýlu formuje náš charakter, vytvára z nás silných, pevných jedincov hľadiacich na druhých so súcitom a láskou. Je to cesta k vlastnej podstate, ktorá nám pomáha žiť podľa nášho najvyššieho poslania.