PRIEBEH BOWEN

TERAPIE

Úplne nový spôsob relaxačnej a regeneračnej techniky vyvinul v Austrálii muž menom Thomas Ambrose Bowen v päťdesiatich rokoch minulého storočia.


Základom celého jeho systému sa stala špecifická technika dnes označovaná ako tzv. “Bowenov pohyb”. Spočíva vo zvláštnom spôsobe ovplyvňovania napätia svalov a svalových skupín prostredníctvom jemnej manipulácie s vrstvami kože a podkožia.

Pri vykonávaní spomínaného Bowenovho pohybu vyškolený terapeut na  stanovenom mieste nahrnie kožu naprieč cez sval, za svalom vyvinie jemný nebolestivý tlak, ktorý udržuje po dobu niekoľko sekúnd a potom pod stále rovnakým tlakom vyrovná vytvorenú kožnú riasu a vráti kožu späť na pôvodné miesto. Pohyby sú vykonávané na presne anatomicky definovaných miestach v stanovenom poradí. Medzi jednotlivé série pohybov sú zaraďované prestávky (najčastejšie 2 minútové), ktoré organizmu poskytujú čas na spracovanie informácií uvoľňovaných v priebehu ošetrení a tak prispievajú k lepšiemu výsledku.

Bowenovu techniku zaraďujú medzi masáže. Ale masáž je kontinuálny pohyb na nahej koži, často krát za použitia oleja. Bowenova technika sa vykonáva cez oblečenie a po vykonaní jedného pohybu sa preruší dotyk a pokračuje sa na novom mieste odznova. Nepoužívajú sa žiadne oleje. Základný systém ošetrenia Bowenovou technikou vychádza z holistickej predstavy o organizme, a preto nie je zameraná na diagnostiku a cielené izolované ošetrovanie konkrétnych problematických partií.

Cieľom tohto typu techniky je optimálne vyladenie svalovej sústavy ošetrovaného organizmu s využitím jeho vlastných zdrojov. Bowenova technika je otvorený systém. Pri základnom ošetrení sa využívajú predovšetkým zostavy pohybov určených na uvoľnenie  napätia v systéme posturálnych svalov. Toto základne ošetrenie môžeme podľa potreby rozšíriť o niektorú z doplnkových zostáv zameraných na špecifické problémy subjektívne pociťované ošetrovanou osobou.

Používaná technika je pri správnom použití natoľko jemná a neinvazívna, že nehrozí poškodenie organizmu zvonka. To oproti klasickej či športovej masáži výrazne znižuje riziká jej využitia pre rekondičné účely aj mimo rámec zdravotníctva.

ODPORÚČANIA PRI BOWEN TECHNIKE

  • Príďte pohodne oblečený alebo sa môžete pred aplikáciou techniky prezliecť.

  • Ideálne naplánujte Bowenovu techniku na deň, kedy nebudete vystavený obzvlášť stresovej situácii, lepšie tak využijete energii získanú pre Vašu regeneráciu a samoliečbu.

  • V deň ošetrení sa nesprchujte ani nekúpte v horúcej vode (dochádza ku zmene vibračnej úrovne organizmu, čo narúša pôsobenie Bowen).

  • V nasledujúcich 5 – 7 dní neabsolvujte iné masáže ani mobilizácie, manipulácie, mäkké techniky… (narušuje pôsobenie Bowen).

  • Vyhnite sa počas tejto doby aj extrémnym teplotám vody , saune a jednostrannej záťaži…(narušuje pôsobenie Bowen).

  • Po terapií vykonávajte obliekanie aj obúvanie iba v sede, nemali by ste stáť na jednej nohe.

  • Dbajte na to, aby ste nezostávali v rovnakej polohe alebo sede dlhšie ako 30 minút. Potom sa natiahnite a prejdite.

  • Návštevu kina alebo divadla si určite naplánujte na iný deň. Ako pomoc pri detoxikácii organizmu pite aspoň dva  litre vody denne.

  • Naučte sa sedieť tak, aby ste nemali krížené nohy, čo môže blokovať priechod energie v tele a často je príčinou zablokovania chrbtice.