PRINCÍP BOWENA

Organizmus je ovplyvňovaný ako celok a v mechanizme pôsobenia sa uplatňuje veľké množstvo podnetov. Základné fyzikálne pôsobenie priamo ovplyvňuje nervové zakončenia v koži, podkoží a svaloch.


K ovplyvňovaniu dochádza tlakom, ťahom pri vytváraní kožnej riasy a vibrácií tkaniva, ktorá vzniká pri poslednej fáze Bowenovho pohybu. Pri správnom vykonaní sa všetky uvedené impulzy pohybujú pod hranicou bolestivosti a nemôžu teda vybudiť obrannú spastickú reakciu.


Na druhej strane sa väčšina miest, na ktorých sa Bowenov pohyb obvykle aplikuje, nachádza na akupunktúrnych dráhach, povrchovo uložených nervových pletencov či lymfatických ciest. Šetrný impulz v týchto miestach vyvoláva odozvu receptorov vo svaloch, úponoch, koži i podkoží.

Z receptorov sa signál prenáša dostredivými dráhami do centrálnej nervovej sústavy a prostredníctvom sympatických i parasympatických reflexov späť ako do oblasti bezprostredne ovplyvňovanej tak aj do oblastí reflexne prepojených. Reťazovou reakciou sa odozva šíri, dochádza k lokálnym chemickým zmenám vnútorného prostredia organizmu, lokálnym zmenám prekrvenia a výživy tkaniva v dôsledku uvoľnenia spazmatických elementov cievneho i nervového systému dochádza k zlepšeniu svalovej činnosti a funkcií lymfatického systému…

Konečným efektom tejto kaskády býva vymiznutie bolestivého vnemu v problematické oblasti a normalizácia funkcií svalov. Veľmi často pozorujeme aj psychické uvoľnenie.

Pre princíp pôsobenia Bowenovej techniky samozrejme existuje aj vysvetlenie využívajúce napríklad terminológiu bežnú pre východné filozofické smery. Tu sa hovorí o harmonizácii toku Čchi(Čína) alebo Ki (Japonsko) v tele a odstraňovaní blokov na energetickej úrovni. Bowenova  metóda je použiteľná za akýchkoľvek podmienok a pokiaľ je správne aplikovaná, je bezpečná a úplne nenásilná.

Pri aplikácia tejto metódy je však dôležité mať na zreteli skutočnosť, že ju v žiadnom prípade nemôžeme používať ako náhradu tradičnej lekárskej starostlivosti.